Corona slaat toe in Gambia.
Lange tijd leek het Corona virus onder controle in Gambia. Het aantal besmettingen bleef redelijk stabiel en de regelmatige update van de overheid gaf vaak geen hoge nieuwe cijfers.
De laatste weken echter grijpt het virus hard om zich heen. Waar men in het begin de bron nog kon achterhalen, is het virus binnen een aantal weken het hele land doorgetrokken. De cijfers lopen dagelijks hard op en het aantal doden ten gevolge van het virus nemen dagelijks toe.

De al niet zo beste gezondheidszorg piept en kraakt en veel medisch personeel is besmet. Het gevolg is dat sommige ziekenhuizen moeten sluiten en sommige mensen werkzaam in de medische sector niet meer aan het werk durven uit angst voor besmetting van zichzelf en hun familie. Er is tekort aan beschermende kleding en de ziekenhuizen zijn, ondanks de grootschalige financiële steun uit het Westen, onvoldoende uitgerust en voorbereid op deze pandemie.

Gambia is tegelijk met Europa in “lockdown” gegaan en de noodtoestand is maandenlang verlengd. Vlak voor Tobaski (het offerfeest) is de noodtoestand wederom verlengd en de overheid heeft nog strengere maatregelen ingezet voor de duur van 90 dagen. Het dragen van een mondkapje is verplicht, markten mogen deels open en alle niet noodzakelijke bedrijven en winkels zijn gesloten. Dit betekent dat veel mensen al maanden geen inkomen hebben kunnen verdienen en de honger onder de mensen neemt dagelijks toe. Het aankomende toeristenseizoen staat zwaar onder druk en de verwachting is dat dit seizoen een bar slecht seizoen gaat worden, als er al een seizoen komt. Er komen vluchten binnen in Gambia, maar alleen Gambianen en mensen met een geldige verblijfsvergunning mogen het land binnenkomen. Vanuit Europa geldt een negatief reisadvies en zo lang dat er is, zullen de tour operators niet gaan vliegen. Het ziet er donker uit voor Gambia….

De mensen hebben meer dan ooit hulp nodig. Hoe graag alle stichtingen met vele mooie en goede projecten ook willen inzetten op zelfredzaamheid, nu gaat ontwikkelingswerk weer volledig terug naar de basis: voorzien in voedsel. Er zijn vele initiatieven opgezet door verschillende stichtingen, waaronder ook door Stichting Care for Natural, de stichting waar ik voorzitter van mag zijn. Al eerder hebben wij onze staff kunnen helpen met rijst en olie en hebben we de zwerfhonden op het strand eten kunnen geven. Door het wegvallen van het toerisme hebben de zwerfhonden niets meer te eten, dankzij vele gulle giften kunnen wij deze honden elke dag voeren met brokken zodat ook zij kunnen overleven.

Wij willen als stichting vooral niet bij de pakken neer gaan zitten en we blijven helpen daar waar we kunnen!
Voor 35 EURO kunnen wij een gezin voorzien van 50 kilo rijst, 5 liter olie en 3 kilo bonen. Veel mensen in Gambia ontvangen normaliter steun vanuit het buitenland, echter ook dat is veelal weggevallen omdat de mensen in het buitenland het ook moeilijk hebben gekregen door verlies van hun inkomen. De nood is echt hoog en we hopen met uw bijdrage veel gezinnen in Gambia te kunnen helpen deze crisis te overleven.
Lees het hartverscheurende verhaal van Claudette, oprichtster van Care for Natural en woonachtig in Gambia op https://www.stichting-carefornatural.org/een-speciaal-blog/ en u zult onze zorgen begrijpen.
Wilt u helpen? U kunt uw bijdrage overmaken op NL63RABO01117744 t.n.v. Stichting Care for Natural of gebruik maken van de TIKKIE link https://tikkie.me/pay/315a5b5f4rdnmg053j2f. Namens de mensen in Gambia heel hartelijk dank voor uw steun!